" />

2

 

1   Hvem er vi Vedtægter Kalender Aktiviteter Links  
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1          
 
AKTIVITETER
1
Generelt om kommuneplanstrategi 2015
 
Referat af generalforsamling marts 2015
 
Koblingsforslag i Helsingør bymidte
 
Debatmøde: Fremtiden for Helsingør bymidte
 
 
1
ARKIV

MARTS 2015

Generelt om kommuneplanstrategi i forhold til
Helsingørs situation

Der er brug for en nøgtern, realistisk og konkret kommuneplanstrategi, som er problem- og løsningsorienteret.
Det er også ønskeligt at kommuneplanstrategi 2015 eksplicit forholder sig til hvordan det er gået med de ting, der blev taget op i strategiplan 2011.
Strategiplanen bliver således samtidig en synlig resultatopgørelse i forhold til sidst, og giver afsæt for en realistisk opdatering.
Tendenser til en strategiplan der fremstår som et reklamedokument bør undgås.

Læs mere her

     
  1      
 

MARTS 2013

Referat af generalforsamling søndag 15. marts 2015

Læs mere her

     
  1      
 

NOVEMBER 2013

Koblingsforslag i Helsingør bymidte
Hovedformålet med de skitserede forbindelser er at binde kulturområderne på værftsgrunden sammen med Helsingør bymidte. Det er endvidere et mål at forbindelserne også kan inspirere turister der besøger Kronborg, Søfartsmuseet eller Kulturværftet til at få lyst til at besøge Helsingør bymidte med dens mange kulturhistoriske seværdigheder, indkøbsmuligheder og spisesteder.

Læs mere her

     
  1      
 

OKTOBER 2013

Fremtiden for Helsingør Bymidte
- Rapport fra BY & LANDs debatmøde 29.10.2013
Som optakt til arbejdet med udarbejdelse af en ny lokalplan for Helsingør Bymidte - som afløser for den gamle partielle Byplan nr. 19 - holdt foreningen BY & LAND den 29. oktober 2013 et debatmøde, hvor såvel eksperter som ”almindelige” borgere havde mulighed for at komme med input til indholdet af den nye lokalplan og ikke mindst til processen forud for vedtagelsen.

Læs mere her

     
  1      
         
         
         
       
       
   
1