" />

2

 

Hvem er vi Bliv medlem Bestyrelse Vedtægter Kalender Aktiviteter Links Kontakt
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1            
  HVEM ER VI?


Foreningen By & Land Helsingør arbejder for at udbrede kendskabet til og interessen for arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i Helsingørområdet.

Med udgangspunkt i lokalområdet arbejder vi for:
• udvikling og forbedring af det fysiske miljø i byer og landskaber
• bevaring af værdifulde bygninger, bymiljøer og landskaber

Foreningen har eksisteret siden 1960’erne. Foreningen er medlem af Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, som er paraplyorga nisation for locale bevaringsforeninger i Danmark. Vi er derudover repræsenteret i kommunens Bygningsforbedringsudvalg, der yder tilskud til bevaringsværdige bygninger.     
  HVAD GØR VI? By & Land Helsingør arrangerer foredrag og ture med emner om fx den lokale bygningskultur og den fremtidige udvikling af kommunen. Foreningen følger og kommenterer kommunens udvikling, både hvad angår ny planlægning og bevaring af eksisterende bygninger og miljøer.

Vi har en konstruktiv dialog med kommunen og deltager blandt andet i debatten ved at svare på høringer i forbindelse med lokalplaner og kommuneplanlægning og ved at skrive indlæg i de lokale medier. Foreningen har også mulighed for gennem landsforeningen at stille forslag om fredning af bygninger.     
  EKSEMPLER

PÅ BY & LANDS ENGAGEMENT
Men nytter det overhovedet at blande sig? Ja, det betyder faktisk noget, at der er et lokalt funderet talerør, som giver modspil til beslutningstagere gennem debat, presse, personlige kontakter og andre former for ”lobbyarbejde”.

By & land Helsingør har de senere år fx. engageret sig i sager som:

• Snekkersten strand – kystmiljø og sejlads i balance
• Gurrehus – nedrivning af den skæmmende tilbygning i det historiske miljø omkring Gurre Slotsruin
• Hollandske Mølle – etagebyggeri med respekt for byens profil
• Sommarivaområdet – helhedsløsning for kulturlandskab, oplevelsesturisme og evt. nybyggeri
• Helsingør Nordhavn – fastholdelse af strandområdet som en unik rekreativ kvalitet for hele Helsingør
• Tibberup Mølle – bevaring af kulturmiljø
     
   
1 1 1 1 1 1 1
1