2

 

  Hvem er vi Vedtægter Kalender Aktiviteter Links  
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1            
  1   Helsingør by og Helsingør kommune rummer enestående
kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige værdier. Kronborg og bykernen. Kysten, skovene, markerne, landsbyerne. Bebyggelser, arkitektur og miljø.

Helheder og detaljer
Disse værdier udvikles ikke af sig selv. Det er en løbende udfordring at bevare og udvikle kvaliteten i det fysiske miljø.

I foreningen By & land Helsingør har du muligheden for at omsætte din interesse for et smukt, fysisk miljø til en aktiv indsats.
     
             
             
             
1 1 1 1 1 1 1
1      

 

 

 

 

 

 

BY & LAND Helsingør