" />

2

 

1   Hvem er vi Vedtægter Kalender Aktiviteter Links  
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1            
  KALENDER

OKTOBER 2011

Kronborgseminar 2011

Torsdag den 27. oktober og fredag den 28. oktober 2011

Kronborgseminar 2011 om ”produktudvikling og drift af fredede og bevaringsværdige bygninger og bydele”. Seminariet henvender sig til kommunalpolitikere, planlæggere, bevaringsforeninger, museumsfolk, rådgivere og ejendomsinvestorer. Seminariet er bygget op over fire hovedindlæg og to fagsektioner.  

Hovedformålet med seminaret er at sætte fokus på vor fælles kulturarv og bygge bro mellem planlægning, erhvervsinteresser og bevaringsinteresser, samt støtte op omkring det nationale initiativ: ”Bygningskultur 2015”.

Seminaret holdes på Konventum Lo-skolens konferencecenter.
Det forløber over to dage, torsdag den 27. oktober og fredag den 28. oktober 2011.

H.K.H. Prins Joachim er protektor for Kronborgseminar 2011
- læs mere om programmet

Download program som pdf

 

 

DEN 27. AUGUST 2011 KL. 14

Udflugt med Espergærde Byforening til den fredede Rørtangkile

Lørdag den 27. august 2011 kl. 14.00

Turen starter ved Rørtangvejs udmunding i Kongevejen ud for Eriksholm og vil vare 1-2 timer.

Espergærde Byforening har inviteret os med på en spændende vandretur på den fredede Rørtangkile, hvor vi skal nyde den smukke natur samt se den frigravede Egebækken og den næsten 200 år gamle stenkiste.

Årsagen til vandringen er, at såfremt der om 15-20 år kommer en HH forbindelse, hvilket alt tyder på, så vil området blive berørt, da de store landanlæg ved overgang fra motorvej til tunneller efter alt at dømme kommer til at ligge her eller meget tæt på.

Bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Bent Nielsen vil være guide.

   
 

     
             
   
1 1 1 1 1 1 1
1